کلاس مجازی

Webinar VPS

شروع از   €18.00
ماهانه

Cpu 6Core/10Core
100% Complete

Ram 8GB/18GB
100% Complete

HDD 90GB/130GB SSD NVMe
100% Complete

BW نامحدود
100% Complete

Setup رایگان
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete


1 عدد آی پی اختصاصی
لینک اختصاصی
کلاس مجازی adobe connect یا BigBlueButton

Meet-1

€2.68
ماهانه

تعداد کلاس 1
20% Complete

تعداد کاربران هر کلاس 15
50% Complete

پلتفرم کلاس Adobe connect 10.6
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

منابع اشتراکی
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

زمان تحویل 1 تا 5 ساعت
100% Complete

پشتیبانی 24/7
100% Complete

هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete


کلاس مجازی Meet-1

Meet-2

€4.40
ماهانه

تعداد کلاس 1
20% Complete

تعداد کاربران هر کلاس 30
100% Complete

پلتفرم کلاس Adobe connect 10.6
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

منابع اشتراکی
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

زمان تحویل 1 تا 5 ساعت
100% Complete

پشتیبانی 24/7
100% Complete

هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete


کلاس مجازی Meet-2

Meet-3

€4.40
ماهانه

تعداد کلاس 2
40% Complete

تعداد کاربران هر کلاس 15
50% Complete

پلتفرم کلاس Adobe connect 10.6
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

منابع اشتراکی
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

زمان تحویل 1 تا 5 ساعت
100% Complete

پشتیبانی 24/7
100% Complete

هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete


کلاس مجازی Meet-3

Meet-4

€10.00
ماهانه

تعداد کلاس 5
100% Complete

تعداد کاربران هر کلاس 20
66% Complete

پلتفرم کلاس Adobe connect 10.6
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

منابع اشتراکی
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

زمان تحویل 1 تا 5 ساعت
100% Complete

پشتیبانی 24/7
100% Complete

هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete


کلاس مجازی Meet-4